Запорізький експертно-технічний центр Держпраці

Державне підприємство

(050)4561947, (063)2153951
info@ot.zp.ua
69032, м.Запоріжжя,
Північне шосе, 25

Відділ технічної експертизи

    Експертне обстеження дозволяє визначити слабкі місця в безпечному виробництві, дає можливість суб'єкту господарювання оцінити реальний стан машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки та розробити заходи для їх безпечної експлуатації або ремонту. Особливо актуально це для обладнання підвищеної небезпеки, яке відпрацювало свій нормативний ресурс і продовжує експлуатуватися.

    Кваліфікований персонал відділу надає наступні послуги в галузі промислової безпеки та охорони праці:

аудит охорони праці

• державна експертиза (перевірка) технологічної, конструкторської, технічної документації на виготовлення засобів виробництва, засобів колективного та індивідуального захисту на відповідність їх нормативно-правовим актам з охорони праці;

• експертиза на можливість суб'єкта господарювання забезпечити додержання вимог законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки під час виконання робіт підвищеної небезпеки для отримання дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки;

• експертиза на відповідність об'єктів, машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки вимогам нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки і спроможності суб'єкта господарювання забезпечити додержання вимог законодавства при їх експлуатації для отримання дозволу на експлуатацію об'єкта підвищеної небезпеки;

• експертиза нових машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва, нових технологій на їх відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці та промислової безпеки;

• експертиза стану машин і механізмів на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці та промислової безпеки;

• експертиза технологічних процесів, машин, устаткування, які придбані за кордоном, на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці;

• експертиза матеріалів на списання запасів корисних копалин;

• експертиза технічного стану електроустановок та електрообладнання, які відпрацювали свій ресурс;

• експертиза та складання проектів розробки родовищ корисних копалин, гірничих відводів, технічної рекультивації земель, порушених гірничими роботами, консервації або ліквідації гірничодобувних підприємств або їх ділянок, планів гірських робіт і матеріалів оцінки впливу на навколишнє середовище експлуатаційної діяльності підприємств;

Контакты: тел./факс: (061) 708-05-31

e-mail: ote@ot.zp.ua