Антикорупція

Інформацію про корупційні правопорушення можна повідомити:

до сектору з питань запобігання та протидії корупції Держпраці:

Номер телефону  – (+38 044) 248-74-35

Електронна адреса – Harbar@dsp.gov.ua

 

до регіонального відділення:

Електронна адреса: info@ot.zp.ua

Номер телефону довіри:  (+38 061) 708-23-05

 

 

Законодавство України щодо запобігання та протидії корупції:

ЗАКОН УКРАЇНИ "Про запобігання корупції" від 14.10.2014 № 1700-VIІ

Р О З' Я С Н Е Н Н Я Корупційні ризики в діяльності державних службовців від 12.04.2011

У К А З ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ "Про першочергові заходи з реалізації Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" від 05.10.2011 № 964/2011

П О С Т А Н О В А КМУ "Про затвердження Порядку передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям"

НАКАЗ від 23.03.2012 № 448/5 "Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки наявності в осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, корпоративних прав"

РОЗ'ЯСНЕННЯ МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ Закон України "Про безоплатну правову допомогу": основні положення та підходи до впровадження

Цивільна конвенція про боротьбу з корупцією від 4 листопада 1999 року

Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти корупції від 31 жовтня 2003 року

Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією (ETS173) від 27 січня 1999 року

Додатковий протокол до Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією від 15 травня 2003 р. № ETS 191

Закон України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки», 2014.

Закон України «Про Національне антикорупційне бюро України», 2014.

Постанова Кабінету Міністрів від 13 червня 2000 р. № 950  «Про затвердження Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування».

Кодекс поведінки працівників, до функціональних обов’язків яких належать оформлення та видача документів, що посвідчують особу.

Типове положення про уповноважений підрозділ (особу) з питань запобігання та виявлення корупції

Постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. №265 «Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки».

Постанова Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 р. №118 «Про утворення Національного агентства з питань запобігання корупції»

 

Посилання:

Національне антикорупційне бюро України

Урядовий уповноважений з питань антикорупційної політики